Köp- & leveransvillkor

1. Inledning
Det ska vara enkelt och tryggt att handla på Newbornposter.com. Alla köp regleras av standardförsäljningsvillkor enligt gällande lagstiftning för konsumentköp av varor via internet.

Vi ber dig läsa igenom de allmänna villkoren som gäller när du handlar hos oss. När du köper en vara betyder det samtidigt att du har godtagit och godkänt gällande villkor samt att du är över 18 år.

2. Parter
Säljare:
Företagsnamn: Scandinavian Custom Print AS,
Adress: Nydalsveien 15, 0484 Oslo
E-post: hello@newbornposter.com
Org.nr: 916 359 675

Köpare:
Den person som gör beställningen.

3. Avtal, ingående av avtal och orderbekräftelse
När du har genomfört köpet i webbutiken anses avtalet ha ingåtts och är bindande för båda parter.

Kort efter beställningen får du en orderbekräftelse. Vi rekommenderar att du kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer överens med beställningen. Om beställningen och orderbekräftelsen inte stämmer överens bör du kontakta oss så snart som möjligt.

Orderbekräftelsen och köpvillkoren utgör tillsammans grunden för avtalet.

4. Priser
Priserna som anges i webbutiken inkluderar moms, frakt och emballage.

5. Betalning
En newborn poster anpassas individuellt till varje enskild kund och hamnar därmed under kategorin “tillverkningsköp”. Betalningen görs därför när beställningen har genomförts i webbutiken.

Du kan betala med VISA, MasterCard eller American Express. När du betalar med kort hanteras detta av vår betalningspartner.

Vid betalning med kreditkort tillämpas konsumentkreditlagen med mera.

6. Leverans
Leverans av newborn postern från oss till dig sker på det sätt, på den adress och på den tidpunkt som anges vid beställningen i webbutiken.

7. Ångerrätt
Varje enskild födelsetavla är unik och specialtrycks med namn och födelseuppgifter, så det är ingen ångerrätt på produkter som beställts på fødselsplakat.no. Produkten kan inte avbeställas efter att betalningen har fullföljts i webbutiken och kan heller inte returneras efter leverans.

8. Undersökning av varan
När du får födelsetavlan rekommenderar vi att du undersöker om den motsvarar beställningen, om den har blivit skadad under transporten eller om den i övrigt har brister.

Om varan inte motsvarar beställningen eller har brister måste du anmäla det till oss genom reklamation.

9. Reklamation
Varje enskild produkt från Newbornposter.com inspekteras och kontrolleras, men trots det kan det uppstå skador eller fel på våra produkter. Om det har uppstått ett fel eller en skada under produktionen eller transporten har du självklart reklamationsrätt.

Skicka ett e-postmeddelande till kundeservice@fodselsplakat.no med så mycket information som möjligt: ordernummer, e-postadress, beskrivning av skadan, bilder på födelsetavlan (och det skadade emballaget) och eventuell annan relevant information.

Vid behandlingen av reklamationen tillverkar vi vanligtvis en ny födelsetavla så att den lever upp både till våra och dina krav på produkten. Den tillverkas och skickas utan extra kostnad.

Tidsfristen för reklamation är två månader efter att du har tagit emot födelsetavlan.

10. Personuppgifter
Vi inhämtar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och vidareförmedlas inte under några omständigheter till tredje part. Inga debet- eller kreditkortsuppgifter sparas av oss. (Se integritet för mer information.)

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Om du har frågor om vår användning av dina personuppgifter eller om du vill att vi tar bort eller ändrar personuppgifterna kan du kontakta oss på hello@newbornposter.com

11. Övrigt
Villkoren i detta avtal ska inte uppfattas som en begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan tar upp parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter i anslutning till köpet.