Integritetspolicy

Newbornposter.com är noggranna med att behandla dina personuppgifter med respekt och försiktighet och vi inhämtar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig.

För att kunna skicka dig newborn postern är det nödvändigt att du anger namn och adress. För att effektivt kunna kontakta dig angående beställningen behöver vi ditt telefonnummer och din e-postadress.

Enligt gällande lagstiftning har vi krav på oss att lagra bokföringsrelaterade uppgifter, däribland utskickade orderbekräftelser, fakturor och kreditnotor. Dessa uppgifter behöver vi också vid en eventuell reklamation.

Alla personuppgifter du har angett behandlas konfidentiellt och vidareförmedlas inte under några omständigheter till tredje part.

När du betalar med kort hanteras detta av vår betalningspartner för säker och snabb hantering. Debet- och kreditkortsinformationen sparas aldrig av oss.

Newbornposter.com använder kakor i syfte att optimera webbutiken och dess funktion och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig. Du kan alltid radera kakor från din dator. Vi sparar aldrig information som kan identifiera dig personligen.

Om du har frågor om vår användning av dina personuppgifter eller om du vill att vi tar bort eller ändrar personuppgifterna kan du kontakta oss på kundeservice@newbornposter.com.